Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah
VZKAZY A PŘIPOMÍNKY
9 komentáře

1 2
MŠ Telnice
2020-03-15 16:32:17
ROZHODNUTÍ STAROSTY OBCE

Na základě rozhodnutí starosty obce bude Mateřská škola Telnice, v rámci doporučení MZČR, které vydalo mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-A v Evropě, od pondělí 16.03.2020 až do odvolání UZAVŘENA.

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, si budete moci vyzvednout v ředitelně MŠ:
Pondělí 16.03.2020 od 07:15 do 11:30 a ve středu 18.03.2020 od 12:15 do 16:30. Případně dle individuální domluvy!

Děkujeme za pochopení
MŠ Telnice
2020-03-12 18:38:39
AKTUÁLNĚ:

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na ZUŠ (nově), zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), jazykové školy (nově), jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově), ZŠ, SŠ a konzervatoře, VOŠ.
Dle doporučení ministerstva školství : Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Proto si Vás dovolujeme požádat o zvážení zda Vaše dítě bude nadále navštěvovat MŠ. Zákaz se na nás sice nevztahuje, ale děti se zde setkávají a přicházejí do kontaktu s dalšími dospělými osobami, rodiči i sourozenci navštěvující základní a další školy, které jsou preventivně uzavřeny. Nyní Vám docházku do mateřské školy nezakazujeme, necháváme toto na Vašem zvážení a rozhodnutí.

Mateřská škola aktuálně funguje v běžném režimu. Veškeré kulturní akce a výlety se však prozatím do odvolání RUŠÍ. O případných změnách či omezeních v provozu budete informováni.
MŠ Telnice
2020-03-10 17:29:22
AKTUÁLNĚ:

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. Dle ministra zdravotnictví jsou tato opatření v současné době na místě a zároveň dodal, že je nezbytné, aby byli lidé odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla. „Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt. Budeme dělat maximum pro to, abychom zabránili rozšíření infekce po České republice.“ dodal ministr.

Mateřských škol se zrušení výuky od středy 11.03.2020 týkat nebude, řekl ministr Vojtěch. Dle slov ministra školství je uzavření mateřských škol na zvážení zřizovatele.
Na základě těchto událostí bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce Telnice a bylo rozhodnuto, že uzavírat MŠ Telnice prozatím není nutné. Situaci však nadále sledujeme a v případě změn budete informováni.
Žádáme Vás však o dodržování všech ostatních opatření a doporučení ohledně nákazy COVID-19.
Lenka
2020-03-01 11:56:13
Na stránce AKTUÁLNĚ v sekci "stravné+školné" jsou zveřejněny částky k úhradě stravného a školného na březen 2020. Dovolujeme si připomenout zákonným zástupcům (rodičům), kteří platí bankovním převodem, že celková částka musí být připsána na účet nejpozději 15.03.2020. A zároveň prosíme při platbě v hotovosti mít částku k úhradě připravenou, pokud je to možné, co nejpřesněji podle předpisu, který je na nástěnce nebo na webových stránkách.
1 2
Návrat na obsah