Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah

AKTUÁLNĚ

AKCE NA KVĚTEN 2020

od pondělí 18.05.2020  -  MŠ opět otevřena !

Vážení rodiče, milé děti,
oznamujeme Vám, že od 18.05.2020 bude naše Mateřská škola Telnice otevřena. Je naší povinností Vás seznámit s podmínkami pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, které naleznete na této stránce (viz. níže) společně s "čestným prohlášením", které je nutné předložit s prvním vstupem do MŠ, bez něj nebude Vaše dítě přijato. Pokud nedisponujete možností si jej vytisknout, můžete si jej vyzvednout před MŠ - na vchodových dveřích.  

Těšíme se brzy na viděnou.
                                                                         Kolektiv zaměstnanců MŠ Telnice

poznámka:
1. stravné za měsíc květen bude podle docházky (tzv. "projedené dny") a úplata za vzdělávání a školské služby (školné) za měsíc květen bude krácena na alikvotní část. Vše bude uhrazeno v červnu a od června 2020 už pak bude vše podle daných pravidel.

2. změna - uzavření MŠ o letních prázdninách bude až od 13.07.2020    

podmínky pro provoz - otevřít odkaz (obrázek)


tiskopis ke stažení, vytištění a vyplnění - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


AKCE NA MĚSÍC
UPOZORNĚNÍ
1. Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání:
Ředitelka MŠ v návaznosti na novelu školského zákona a školního řádu je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce (rodič) je povinnen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
OMLUVENKA z povinného předškolního vzdělávání (tiskopis ke stažení).   
2. Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 8.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni nepřítomnost omluvit ředitelce písemnou formou. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy - ŠKOLNÍ ŘÁD.
OMLUVENKA
dlouhodobá nepřítomnost (tiskopis ke stažení)
SCHRÁNKA DŮVĚRY
Vážení zákonní zástupci, rodiče, ale i hosté, máte možnost vyjadřovat anonymně postřehy, názory, náměty a nápady, ale i stížnosti a pochvaly. Vaše jméno ani podpis není vůbec důležitý, ale Vaše názory (kladné či záporné) na dění v naší MŠ nás zajímají. Pohled zvenčí, nám pomůže zkvalitnit práci a prohloubit spolupráci mezi školou a Vámi.
NABÍDKA pro zákonné zástupce (rodiče)

                                 

Z důvodu nepřítomnosti T.Kahounové (Mastíkové) - rodičovská dovolená, je primární logopedická prevence pozastavena.


S účinností od 01.února 2016 nabízíme pro děti primární logopedickou prevenci podporující přirozený rozvoj řeči dětí s názvem "brousek pro tvůj jazýček".
Týká se to však pouze dětí, které dochází na konzultace a cvičení do logopedické poradny.
Bližší informace sdělí T.Kahounová (preventista řečové výchovy)

PREVENCE ÚRAZŮ
PROJEKT "JežkovyVoči"
  Projekt spadá do kategorie primární prevence úrazů dětského věku. Ročně se v České republice stane až 350 000 dětských úrazů, které jsou ošetřeny ambulantně nebo v nemocnici. Příčiny úrazů často nebývají náhodné. Většině předchází celá řada rizikových momentů, které my, dospělí, můžeme rozpoznat a snažit se jim předejít. K tomu slouží prevence.
Co dělat, aby nebyl malér. Co dělat, když už se stane.
Podívejte se a hlavně o tom s dětmi mluvte!


 
POPRVÉ BEZ MÁMY A TÁTY - ANEB JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


1. PŘED PRVNÍM VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Připravte dítě na tento důležitý krok srozumitelným rozhovorem – vyprávění a těšení se na nové kamarády, nové hračky, hodné paní učitelky, které pro děti chystají spoustu zábavy. Společně připravujte nové oblečení, bačkůrky, se kterými se ve školce dítě pochlubí. Nechte dítě vybrat jednu ze svých oblíbených hraček (plyšáků), kterou si vezme jako doprovod do mateřské školy. Nikdy dítě nestrašte mateřskou školou!  Věty typu: „Počkej ve školce Tě naučí poslouchat!“, se Vám již při vstupu do budovy vrátí v podobě srdceryvného pláče dítěte.
2. JEDNEJTE S DÍTĚTEM NA ROVINU
Dítěti vysvětlete, že v mateřské škole bude pouze s paní učitelkou a dětmi - jednoduše mu vysvětlete, že v době zaměstnání musí dítě vydržet samo, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku (může se na ní se vším obrátit). Domluvte se s dítětem na době strávené ve školce – NIKDY neslibujte, že si dítě vyzvednete dřív, než budete moci – vysvětlete termíny „ po obědě, po spinkání“. VYUŽÍVEJTE PLNĚ ADAPTAČNÍ OBDOBÍ (alespoň první týden docházky dítěte)! V tomto období si děti postupně zvykají formou zkráceného pobytu v MŠ na režim a kolektiv, po zvládnutí již navažte na celodenní režim dle Vašich požadavků. Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání je postupné zvykání v MŠ ideální! Nezapomínejte na prarodiče a tety – i ti Vám v prvních dnech adaptačního období dítěte mohou pomoci.
3. NAVAZUJTE NA DENNÍ REŽIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který děti byly zvyklé z domova způsobuje značnou únavu. Dbejte, na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam nerado, ale jen proto, že se cítí unavené!
4. LOUČENÍ S MAMINKOU, S TATÍNKEM  
Choďte do školky včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání typu “dělej, nezdržuj“. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den vyzvedne. Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s dětmi a paní učitelkou. Loučení ve třídě již NEPROTAHUJTE!  Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak za Vámi zapadnou dveře. Když to bude vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat.
5. POVÍDEJTE SI S DÍTĚTEM
Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo. Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když uvidí ohlas rodiny a uslyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce ukáže. A jak jde s radostí druhý den do školky, tak Vám se zase s úlevou odchází do zaměstnání.
RADA POSLEDNÍ – KDYŽ TO NEVYJDE
Někdy se stane, že ať děláme, co děláme, dítě je tak fixované na rodině, že přechod osamostatnění je prostě velký problém. Ale neházejte flintu do žita, chce to prostě vydržet a nevysílat na svého uplakaného potomka smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte. Jen krátce vysvětlete:„já musím do práce – ty do školky“, až bude víkend, vše si vynahradíte a naplánujte společně, co dítě rádo dělá.
UPOZORNĚNÍ NA NENADÁLE SITUACE
Někdy se stane, že dítě začne chodit do školky bez problémů. Nechceme strašit, ale ještě není vyhráno! Často se totiž stává, že tito „hrdinové“ začnou bezdůvodně, třeba po měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jak přišel. Důležité proto je hodně s dítětem komunikovat, poznávat jej v novém prostředí, poznávat jeho nové prožitky, slyšet jeho otázky, naslouchat jeho pochybnostem, vysvětlovat jeho představy …
Být s ním, pomáhat mu, podporovat ho, je pro dítě velmi důležité. Aby jasně vědělo, že na novou zkušenost v jeho životě není samo, má se na koho obrátit. Má někoho, kdo mu věci vysvětlí nebo mu pomůže se v nich lépe orientovat.
                   PŘEJEME SI HODNĚ USMĚVAVÝCH DĚTSKÝCH TVÁŘIČEK A SPOKOJENÉ RODIČE

Návrat na obsah