Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah

AKTUÁLNĚ

AKCE NA ZÁŘÍ 2019

16.09.2019
 • výběr stravného a školného na září 2019
 • vyúčtování stravného za srpen 2019 podle docházky, tj. za "projedené dny"
 • vyúčtování stravného dětí odcházejících do školy

UPOZORNĚNÍ - změna výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby (školného) od 01.09.2019


02.09.-13.09.2019
VÍTÁME NOVÉ "SKŘÍTKY"
 • ve školce přivítáme nové kamarády  


10.09.2019
Rodičovská schůzka
 • od 16.00 hod.
 • organizační informace
 • seznámení se školním řádem
 • předání informací k platbám stravného, školného, přístupová hesla na webové stránky a další...
 • účast nutná (prosíme, pokud to lze, bez přítomnosti dětí)


26.09.2019
Seznamovací táborák na školní zahradě
 • od 16.00 hod.
 • zveme všechny rodiče s dětmi
Nabídka volného pracovního místa kuchařka/uklizečka
      Mateřská škola Telnice p.o., Telnice 83, 403 38 Telnice, nabízí volné pracovní místo kuchařka/uklizečka.
Požadujeme: vyučení v oboru, praxi (ve školní jídelně výhodou), znalost administrativních úkonů, samostatnost, flexibilitu, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
 
Datum nástupu:  01. 01. 2020
Pracovní doba:   06:00 - 14:30 hod.
Pracovní úvazek: 0,800 (kuchařka)
                           0,200 (uklizečka)
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
Náplň práce:
 • samostatná příprava jídel , související práce a úklid prostorů školní kuchyně
 • praní a žehlení prádla
  
Základní kritéria k výběrovému řízení jsou:
 • vyuční list, popř. maturitní vysvědčení v oboru kuchař/kuchařka
 • doklady o dalším profesním vzdělávání (stačí přinést k osobnímu pohovoru)
 • zkušenosti s prací kuchařky ve ŠJ, MŠ nebo v dětském kolektivu
 • zájem o zdravou výživu
 • tvůrčí přístup k práci a kladný vztah k dětem
 • flexibilita a komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce
            
Výhodou jsou:
 • organizační schopnosti a samostatnost
K žádosti o přijetí doložte:     
 • strukturovaný životopis (včetně přehledu praxe) a kopii výučního listu, popř. maturitního vysvědčení
 • kopii zdravotního průkazu
 • telefonní kontakt
 
Žádosti zasílat na adresu:  MŠ Telnice p.o., Telnice 83, 403 38 Telnice, s označením "výběrové řízení"
Žádosti zasílejte do 30. září 2019.
Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru, který se uskuteční 15.října 2019.

Vyvěšeno 01.07.2019
UPOZORNĚNÍ
1. Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání:
Ředitelka MŠ v návaznosti na novelu školského zákona a školního řádu je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce (rodič) je povinnen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
OMLUVENKA z povinného předškolního vzdělávání (tiskopis ke stažení).   
2. Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 8.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni nepřítomnost omluvit ředitelce písemnou formou. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy - ŠKOLNÍ ŘÁD.
OMLUVENKA
dlouhodobá nepřítomnost (tiskopis ke stažení)
SCHRÁNKA DŮVĚRY
Vážení zákonní zástupci, rodiče, ale i hosté, máte možnost vyjadřovat anonymně postřehy, názory, náměty a nápady, ale i stížnosti a pochvaly. Vaše jméno ani podpis není vůbec důležitý, ale Vaše názory (kladné či záporné) na dění v naší MŠ nás zajímají. Pohled zvenčí, nám pomůže zkvalitnit práci a prohloubit spolupráci mezi školou a Vámi.
NABÍDKA pro zákonné zástupce (rodiče)

                                 

Z důvodu nepřítomnosti T.Kahounové (Mastíkové) - rodičovská dovolená, je primární logopedická prevence pozastavena.


S účinností od 01.února 2016 nabízíme pro děti primární logopedickou prevenci podporující přirozený rozvoj řeči dětí s názvem "brousek pro tvůj jazýček".
Týká se to však pouze dětí, které dochází na konzultace a cvičení do logopedické poradny.
Bližší informace sdělí T.Kahounová (preventista řečové výchovy)

PREVENCE ÚRAZŮ
PROJEKT "JežkovyVoči"
  Projekt spadá do kategorie primární prevence úrazů dětského věku. Ročně se v České republice stane až 350 000 dětských úrazů, které jsou ošetřeny ambulantně nebo v nemocnici. Příčiny úrazů často nebývají náhodné. Většině předchází celá řada rizikových momentů, které my, dospělí, můžeme rozpoznat a snažit se jim předejít. K tomu slouží prevence.
Co dělat, aby nebyl malér. Co dělat, když už se stane.
Podívejte se a hlavně o tom s dětmi mluvte!


 
POPRVÉ BEZ MÁMY A TÁTY - ANEB JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


1. PŘED PRVNÍM VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Připravte dítě na tento důležitý krok srozumitelným rozhovorem – vyprávění a těšení se na nové kamarády, nové hračky, hodné paní učitelky, které pro děti chystají spoustu zábavy. Společně připravujte nové oblečení, bačkůrky, se kterými se ve školce dítě pochlubí. Nechte dítě vybrat jednu ze svých oblíbených hraček (plyšáků), kterou si vezme jako doprovod do mateřské školy. Nikdy dítě nestrašte mateřskou školou!  Věty typu: „Počkej ve školce Tě naučí poslouchat!“, se Vám již při vstupu do budovy vrátí v podobě srdceryvného pláče dítěte.
2. JEDNEJTE S DÍTĚTEM NA ROVINU
Dítěti vysvětlete, že v mateřské škole bude pouze s paní učitelkou a dětmi - jednoduše mu vysvětlete, že v době zaměstnání musí dítě vydržet samo, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku (může se na ní se vším obrátit). Domluvte se s dítětem na době strávené ve školce – NIKDY neslibujte, že si dítě vyzvednete dřív, než budete moci – vysvětlete termíny „ po obědě, po spinkání“. VYUŽÍVEJTE PLNĚ ADAPTAČNÍ OBDOBÍ (alespoň první týden docházky dítěte)! V tomto období si děti postupně zvykají formou zkráceného pobytu v MŠ na režim a kolektiv, po zvládnutí již navažte na celodenní režim dle Vašich požadavků. Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání je postupné zvykání v MŠ ideální! Nezapomínejte na prarodiče a tety – i ti Vám v prvních dnech adaptačního období dítěte mohou pomoci.
3. NAVAZUJTE NA DENNÍ REŽIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který děti byly zvyklé z domova způsobuje značnou únavu. Dbejte, na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam nerado, ale jen proto, že se cítí unavené!
4. LOUČENÍ S MAMINKOU, S TATÍNKEM  
Choďte do školky včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání typu “dělej, nezdržuj“. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den vyzvedne. Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s dětmi a paní učitelkou. Loučení ve třídě již NEPROTAHUJTE!  Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak za Vámi zapadnou dveře. Když to bude vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat.
5. POVÍDEJTE SI S DÍTĚTEM
Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo. Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když uvidí ohlas rodiny a uslyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce ukáže. A jak jde s radostí druhý den do školky, tak Vám se zase s úlevou odchází do zaměstnání.
RADA POSLEDNÍ – KDYŽ TO NEVYJDE
Někdy se stane, že ať děláme, co děláme, dítě je tak fixované na rodině, že přechod osamostatnění je prostě velký problém. Ale neházejte flintu do žita, chce to prostě vydržet a nevysílat na svého uplakaného potomka smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte. Jen krátce vysvětlete:„já musím do práce – ty do školky“, až bude víkend, vše si vynahradíte a naplánujte společně, co dítě rádo dělá.
UPOZORNĚNÍ NA NENADÁLE SITUACE
Někdy se stane, že dítě začne chodit do školky bez problémů. Nechceme strašit, ale ještě není vyhráno! Často se totiž stává, že tito „hrdinové“ začnou bezdůvodně, třeba po měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jak přišel. Důležité proto je hodně s dítětem komunikovat, poznávat jej v novém prostředí, poznávat jeho nové prožitky, slyšet jeho otázky, naslouchat jeho pochybnostem, vysvětlovat jeho představy …
Být s ním, pomáhat mu, podporovat ho, je pro dítě velmi důležité. Aby jasně vědělo, že na novou zkušenost v jeho životě není samo, má se na koho obrátit. Má někoho, kdo mu věci vysvětlí nebo mu pomůže se v nich lépe orientovat.
                   PŘEJEME SI HODNĚ USMĚVAVÝCH DĚTSKÝCH TVÁŘIČEK A SPOKOJENÉ RODIČE

Návrat na obsah