Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah

O NÁS


MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE
příspěvková organizace
403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        
   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
pondělí
06.00 - 16.00 hodin
úterý
06.00 - 16.00 hodin
středa
06.00 - 16.00 hodin
čtvrtek
06.00 - 16.00 hodin
pátek
06.00 - 16.00 hodin


omlouvání dětí (pouze na pevnou linku):

+420 475 223 387

ZAMĚSTNANCI

BAKEŠOVÁ Kateřina

ředitelka MŠ - pedagog
777 004 319

NOVOTNÁ Michaela

učitelka MŠ - pedagog
777 004 329

ZÁHLAVA Martin DiS.

asistent pedagoga
475 223 387

KAHOUNOVÁ Tereza
(Mastíková)

učitelka MŠ -  pedagog
nyní na RD


DUBNOVÁ Lenka

vedoucí stravovny, ekonom
správce web.stránek
608 238 881

BOLKOVÁ Pavla

kuchařka, uklizečka
608 248 881

VYSOKÁ Jana

uklizečka, pomocná síla
475 223 387

RITTIG Josef

pověřenec pro ochranu osobních údajů

725 579 414
Návrat na obsah