Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah

POVINNÉ INFORMACE

INFORMACE
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Název:
Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice

Důvod a způsob založení:


Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.  Jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou.
Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
Organizační struktura:
počet tříd: 1
počet dětí:  22 (maximální hygienou stanovená kapacita: 22)
počet zaměstnanců: 6
Kontaktní spojení:
poštovní adresa: Telnice 83, 403 38 Telnice
adresa úřadovny: Telnice 83, 403 38 Telnice    
úřední hodiny: ve všedních dnech dle domluvy
telefonní čísla: 475 223 387, 777 004 319
číslo faxu: -
datová schránka: b2sk2ek
internetové stránky: www.mstelnice.eu
e-podatelna: mstelnice-ul@seznam.cz         
Účet pro platby:
ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem - 224580761/0300
IČ:
75130980
DIČ:
CZ75130980 (neplátce DPH)
Dokumenty:
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Školní řád
Výše úplaty a stravného
Rozpočet:
Rozpočet školy na provoz stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát.
Žádosti o informace:
Informace lze získat ústně, písemně nebo na emailu školy: mstelnice-ul@seznam.cz
Příjem žádostí a podání:
Lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Telnice 83, 403 38 Telnice nebo elektronicky na email: mstelnice-ul@seznam.cz
Opravné prostředky:
Lze podávat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Telnice 83,
403 38 Telnice
Formuláře:
Žádost o poskytnutí informací.
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
žádost
odvolání
Životní situace:
Popisy postupů - návody pro řešení nejsou stanoveny
Předpisy:
Zákon č. 561//2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jinám vzdělávání ("školský zákon"), v platném znění.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v planém znění.
Vydané právní předpisy nemáme.    
Úhrady za informace:
Sazebník úhrad za poskytování informací.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nemáme.
sazebník
Licenční smlouvy:
Nemáme.
Výroční zpráva:
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
ČŠI: Inspekční zpráva Čj. ČŠIU-1517/18-U zpráva 2018
Návrat na obsah