Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah

ÚŘEDNÍ DESKA


GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(angl. General Data Protection Regulation)
Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpravidla zpracovává osobní údaje těchto subjektů: dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců, a to ze tří důvodů: zákonný důvod, oprávněný zájem správce nebo na základě informovaného souhlasu subjektu.
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
  • datové schránky - b2sk2ek
  • emailu na adresu - mstelnice-ul@seznam.cz
  • poštou na adrese - MŠ Telnice, příspěvková organizace, Telnice 83,
                                  403 38 Telnice
    Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
    Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Na základě nařízení EU č. 2016/679 podle článku 37, odst.7. uvádíme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení:
Josef RITTIG
telefon:
+0420 725 579 414
e-mail ve škole:

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

podzimní prázdniny

29.10.2019-30.10.2019
MŠ otevřena

vánoční prázdniny

23.12.2019-03.01.2020
MŠ uzavřena

ukončení I.pololetí

30.01.2020
MŠ otevřena

pololetní prázdniny

31.01.2020
MŠ otevřena

jarní prázdniny

03.02.2020-09.02.2020
MŠ otevřena

velikonoční prázdniny

09.04.2020-13.04.2020

MŠ otevřena
uzavřeno 10.04.-13.04.2020


ukončení II. pololetí

30.06.2020
MŠ otevřena

letní prázdniny

01.07.2020-31.08.2020

MŠ uzavřena
13.07.2020-21.08.2020

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - RODIČE

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - stanovena na 400,00 Kč / měsíčně / 1 dítě
(zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání-školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
Finanční prostředky získané z úplaty budou použity i nadále na rozvoj předškolního vzdělávání v naší mateřské škole.
Vzdělávání v posledním (povinném) ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dětem starším pěti let bezúplatně, podle novelizovaného ustanovení školského zákona od 01.09.2017. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání bezplatné.

UPOZORNĚNÍ - změna výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby (školného) od 01.09.2019

2. FINANČNÍ NORMA NA NÁKUP POTRAVIN - dle vyhlášky č. 463/2011 Sb. o školním stravování, v platném znění
              strávníci 3-6 let                                  30,00 Kč (polodenní 23,00 Kč)
              strávníci 7-10 let                                32,00 Kč (polodenní 25,00 Kč)

Nabývá účinnosti: 26. srpna 2019     
                                                                           Kateřina Bakešová, ředitelka Mateřské školy Telnice
        

Návrat na obsah